Ammattiosaston matkustus ymv. ohjesääntö

1.11.2021

PAM 663 matkustus ohjesääntö 2021 - Matkat yms. tulee tehdä ammattiosaston tai johtokunnan päätöksestä. - Matkat yms. tulee suunnitella niin, että ne on mahdollista peruuttaa ilman sanktiota tai ylimääräisiä kustannuksia. - Omavastuuosuuden tulee olla vähintään 40% matkakustannuksista ja ulkomaan matkat tarkistellaan erikseen. - Jos matkoilla yms. tarjotaan ruokailu tms. tarjoilua on siitä tehtävä päätös kirjallisesti pöytäkirjoihin ennen matkaa. - Jos on järjestetty yhteiskuljetus, tulee sitä käyttää ensisijaisesti - Kilometrikorvauksia voidaan maksaa johtokunnan erillisillä päätöksillä hyvin perustelluista syistä ja ne on kirjattava pöytäkirjoihin. - Kilometrikustannukset maksetaan halvimman julkisen taksan mukaisesti. - Avec:n mukaan ottamisesta matkalle päättää johtokunta kuten hänen osuudesta matkakustannuksista. - Ilmoittautumiset matkoille yms. ovat sitovia ja joka matkalle on määriteltävä sanktiot peruuttamattomasta tai asiattomasta varauksesta. - Matkalle on suunniteltava mahdollisesti perehdytystä/koulutusta AY-liikkeen toiminnasta tai muusta ajankohtaisesta asiasta. - Jos/kun matkoille on rajattu määrä osallistujia, niin lähtijöistä on annettava ensisijaisesti etuoikeus niille, jotka evät ole aiemmin olleet matkoilla.