Ammattiosaston matkustus ymv. ohjesääntö

1.11.2021

PAM 663 matkustus ohjesääntö 2021

- Matkat yms. tulee tehdä ammattiosaston tai johtokunnan päätöksestä.


- Matkat yms. tulee suunnitella niin, että ne on mahdollista peruuttaa ilman sanktiota tai ylimääräisiä kustannuksia.- Omavastuuosuuden tulee olla vähintään 40% matkakustannuksista ja ulkomaan matkat tarkistellaan erikseen.


- Jos matkoilla yms. tarjotaan ruokailu tms. tarjoilua on siitä tehtävä päätös kirjallisesti pöytäkirjoihin ennen matkaa.


- Jos on järjestetty yhteiskuljetus, tulee sitä käyttää ensisijaisesti


- Kilometrikorvauksia voidaan maksaa johtokunnan erillisillä päätöksillä hyvin perustelluista syistä ja ne on kirjattava pöytäkirjoihin.


- Kilometrikustannukset maksetaan halvimman julkisen taksan mukaisesti.


- Avec:n mukaan ottamisesta matkalle päättää johtokunta kuten hänen osuudesta matkakustannuksista.


- Ilmoittautumiset matkoille yms. ovat sitovia ja joka matkalle on määriteltävä sanktiot peruuttamattomasta tai asiattomasta varauksesta.


- Matkalle on suunniteltava mahdollisesti perehdytystä/koulutusta AY-liikkeen toiminnasta tai muusta ajankohtaisesta asiasta.


- Jos/kun matkoille on rajattu määrä osallistujia, niin lähtijöistä on annettava ensisijaisesti etuoikeus niille, jotka evät ole aiemmin olleet matkoilla.