PAMin liittokokous

5.5.2019

PAMin liittokokousedustajaksi osastosta 663 valittiin Juhani Peteri. Varasijalla ovat Gudrun Kangur, Maarja Mirka sekä Simo Utriainen.

PAMin liittokokous järjestetään Helsingissä 4.-6.6.2019. Liittokokousedustajat linjaavat PAMin toimintaa, tekevät tavoiteohjelman vuosille 2019-2023, valitsevat PAMin uuden hallituksen, valtuuston sekä liitolle uuden puheenjohtajan.